PODARUJ 1% PODATKU
dla Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie
KRS: 0000017241

PKO BP SA
86 1020 2791 0000 7302 0098 8204

Bank Millennium SA 
 91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
 

 patrz zakładka "HZOZ"
 
licznik odwiedzin
dzienny:
193624

miesiêczny:
195905

ogólnie:
895244
osób
2019-03-24
autor: Administrator
INFORMACJA  DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
PRZEZ HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
W OKRESIE OD 01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.
 
   Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1  pkt. 1f podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r.
 
1.Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2018 roku wyniosła  -  124 881,69 zł
 w tym:
- darowizny pieniężne od osób prawnych     – 34 167,20 zł
- darowizny pieniężne od osób fizycznych   – 87 419,50 zł
- darowizny rzeczowe                                   –   3 294,99 zł
 
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na  działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.
 
2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2018 (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczająca 35 000 zł).
 
Nazwa Darczyńcy: Charytatywny Bal Prezydenta M. Koszalina - Fundacja Pokoloruj Świat w Koszalinie
Adres Darczyńcy: 75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 13/1
Kwota darowizny: 16 295,50 zł
Przeznaczenie darowizny: bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
2018-03-21
autor: Administrator
INFORMACJA  DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
PRZEZ HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
W OKRESIE OD 01.01-31.12.2017 R.
 
           Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1 pkt.1f podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01 do 31.12.2017 r.
 
1.Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2017 roku wyniosła -  117 260,28 zł
 w tym:
- darowizny pieniężne od osób prawnych     – 52 561,00 zł
- darowizny pieniężne  od osób fizycznych   – 57 101,07 zł
- darowizny rzeczowe                                –   7 598,21 zł
 
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na  działania wspierające osoby  w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.
 
2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana  Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2017 ( jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych  danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczające  35 000 zł) .
 
Nazwa Darczyńcy: Charytatywny Bal Prezydenta M. Koszalina - Stowarzyszenie Kultura z Muzą
Adres Darczyńcy: 75-212 Koszalin, ul. Morska 9
Kwota darowizny: 35 000,00 zł
Przeznaczenie darowizny: bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
2017-03-28
autor: Administrator
INFORMACJA  DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
PRZEZ  HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
W OKRESIE OD 01.01-31.12.2016 R.
 
           Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1  pkt. 1f podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01 do 31.12.2016 r.
 
1.Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2016 roku wyniosła -  311 212,08 zł
 w tym:
- darowizny pieniężne od osób prawnych     – 56 277,50 zł
- darowizny pieniężne od osób fizycznych – 243 689,17 zł
- darowizny rzeczowe                                – 11 245,41 zł
 
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na  działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.
 
2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana  Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2016 ( jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczająca  35 000 zł):
 
Nazwa Darczyńcy: Charytatywny Bal Prezydenta M. Koszalina - Stowarzyszenie Kultura z Muzą
Adres Darczyńcy: 75-212 Koszalin, ul. Morska 9
Kwota darowizny: 37 977,50 zł
Przeznaczenie darowizny: bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.