PODARUJ 1% PODATKU
dla Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie
KRS: 0000017241

PKO BP SA
86 1020 2791 0000 7302 0098 8204

Bank Millennium SA 
 91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
 

 patrz zakładka "HZOZ"
 
licznik odwiedzin
dzienny:
193604

miesiêczny:
195885

ogólnie:
895224
osób
2017-04-18
autor: Administrator
2014-09-02
autor: Administrator
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
realizuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentem chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby, którą realizujemy w warunkach domowych i stacjonarnych. Świadczenia mają na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Są one udzielane w szczególności w chorobach, które nie rokują nadziei na wyleczenie.
Do objęcia pacjenta opieką paliatywną i hospicyjną potrzebne jest skierowanie.

Świadczenia w hospicjum domowym (wizyty domowe) realizowane są we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmują:
    leczenie farmakologiczne,
    leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu,
    opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną,
    rehabilitację,
    bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych i środków pomocniczych.
W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanej w warunkach domowych, pacjent ma całodobowy dostęp do świadczeń udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu. Porady lekarskie odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, wizyty pielęgniarskie - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.
Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieką hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.
 
Świadczenia w hospicjum stacjonarnym udzielane są pacjentom cierpiącym na nieuleczalne i postępujące schorzenia. W zakresie tych świadczeń pacjentowi nieodpłatnie gwarantowane są świadczenia udzielane przez lekarzy oraz pielęgniarki, gwarantowane jest leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych. Gwarantowana jest opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną, rehabilitacja i niezbędne badania diagnostyczne, zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum, a także zaopatrzenie w wyroby medyczne.
W warunkach stacjonarnych ma zastosowanie również opieka wyręczająca, która polega na przyjęciu do hospicjum pacjentów, którzy nie znajdują się na stałe pod opieką udzielaną w warunkach stacjonarnych, na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieką hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.
 
Jednostki chorobowe (z kodami ICD10) kwalifikujące się do opieki hospicyjnej:

B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

C00-D48 Nowotwory

G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

I42-I43 Kardiomiopatia

J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

L89 Owrzodzenie odleżynowe (odleżyny co najmniej III/IV stopnia)
2011-03-28
autor: Administrator

Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80

2015-12-02
autor: Administrator
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
w intencji chorych, rodzin, pracowników i wolontariuszy
podczas Mszy św. sprawowanych w kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbego w "Naszym Hospicjum"
przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w Koszalinie
w każdą środę i niedzielę, godz. 16.00.
Opiekę duszpasterską sprawują księża z parafii pw. św. Wojciecha w Koszalinie.