PODARUJ 1% PODATKU
dla Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie
KRS: 0000017241

PKO BP SA
86 1020 2791 0000 7302 0098 8204

Bank Millennium SA 
 91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
 

 patrz zakładka "HZOZ"
 
licznik odwiedzin
dzienny:
193609

miesiêczny:
195890

ogólnie:
895229
osób
2019-03-24
autor: Administrator
INFORMACJA  DOTYCZĄCA OTRZYMANYCH DAROWIZN
PRZEZ HOSPICJUM IM. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W KOSZALINIE
W OKRESIE OD 01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.
 
   Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie działając w drodze wykonania obowiązku wskazanego w postanowieniach Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust 1  pkt. 1f podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r.
 
1.Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2018 roku wyniosła  -  124 881,69 zł
 w tym:
- darowizny pieniężne od osób prawnych     – 34 167,20 zł
- darowizny pieniężne od osób fizycznych   – 87 419,50 zł
- darowizny rzeczowe                                   –   3 294,99 zł
 
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymane darowizny przeznacza na  działania wspierające osoby w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.
 
2. Wykaz darowizn otrzymanych przez Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie od osób prawnych w roku podatkowym 2018 (jednorazowe darowizny przekraczające kwotę 15 000 zł lub suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekraczająca 35 000 zł).
 
Nazwa Darczyńcy: Charytatywny Bal Prezydenta M. Koszalina - Fundacja Pokoloruj Świat w Koszalinie
Adres Darczyńcy: 75-541 Koszalin, ul. Waryńskiego 13/1
Kwota darowizny: 16 295,50 zł
Przeznaczenie darowizny: bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.