PODARUJ 1% PODATKU
dla Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie
KRS: 0000017241

PKO BP SA
86 1020 2791 0000 7302 0098 8204

Bank Millennium SA 
 91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
 

 patrz zakładka "HZOZ"
 
licznik odwiedzin
dzienny:
173641

miesiêczny:
175921

ogólnie:
875260
osób


Aby sie zalogowac,
kliknij ponizej
2018-09-27
autor: Mirosław Filiczkowski

 
Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na:
 
Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn.
„Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”
 
Nr postępowania: RHMK/7/2018
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały wybrane najkorzystniejsze oferty firm:

Zadanie nr 1 - Dostawa 17 szt. łóżek rehabilitacyjnych z materacem
Metalowiec Sp. z o. o. 
ul. Fabryczna 2 
46-100 Namysłów
Cena: 44 064,00 zł brutto.
(słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt cztery 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 60 miesięcy.

Zadanie 2 - Dostawa 13 szt. paneli przyłóżkowych (z montażem)
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie nr 3 - Dostawa 1 szt. myjni – dezynfektora do kaczek i basenów (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria
Ul. Kołłątaja 4, 
62-035 Kórnik
Cena: 26 520,48 zł brutto.
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia 48/100 złotych brutto).
Gwarancja: 36 miesięcy.

Zadanie 4 - Dostawa 1 szt. stołu – basenu do dezynfekcji
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie 5 - Dostawa 7 szt. koncentratorów tlenu
Medseven Sp. z o. o. 
Szosa Gdańska 19,
86-031 Osielsko
Cena: 15 400,00 zł brutto.
(słownie: piętnaście tysięcy czterysta 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 36 miesięcy.

Zadanie 6 - Dostawa 1 szt. lampy medycznej do leczenia ran.
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie 7 - Dostawa 1 szt. maceratora do pieluch (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
Sani System 
Sp. z o. o. Sp. k. 
Ul. Borówkowa 24, 
65-124 Zielona Góra
Cena: 36 531,00 zł brutto.
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 24 miesiące.
 
Zamówienie dotyczy projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).

załącznik do artykułu