PODARUJ 1% PODATKU
dla Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie
KRS: 0000017241

PKO BP SA
86 1020 2791 0000 7302 0098 8204

Bank Millennium SA 
 91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
 

 patrz zakładka "HZOZ"
 
licznik odwiedzin
dzienny:
277

miesięczny:
5260

ogólnie:
682905
osób


Aby sie zalogowac,
kliknij ponizej
2018-05-09
autor: Administrator
2018-03-02
autor: Administrator
2017-12-20
autor: Administrator
Projekt „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura Zdrowia (nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).
 
Decyzja o dofinansowaniu projektu zapadła w pierwszej połowie stycznia 2017 r. po rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego w 2016 r. Umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd Hospicjum podpisał w dn. 24 lutego 2017 r.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa obecnej siedziby Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w Koszalinie na działce nr 12/5 o pow. 0,4 ha należącej do Gminy Miasto Koszalin o nowy, dwukondygnacyjny obiekt o całkowitej powierzchni netto 798,42m2 połączony z częścią istniejącą poprzez parterowy łącznik (dobudowa do istniejącego budynku) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

Dzięki projektowi o łącznej wartości 4,8 mln zł możliwe będzie zwiększenie liczby łóżek w hospicjum stacjonarnym z obecnej liczby 15 do 28 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne na wysokiej jakości usługi z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz poprawa warunków i konsolidacja funkcjonowania jednostki posiadającej obecnie dwie siedziby oddalone od siebie o 2,5 km: przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego oraz przy ul. Kasprowicza w Koszalinie, gdzie mieści się biuro stowarzyszenia, magazyn sprzętu i pomieszczenia dla wolontariuszy.

Integralną częścią projektu jest zakup sprzętu medycznego niezbędnego do obsługi zwiększonej liczby pacjentów oraz wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ułatwiającego zarządzanie placówką.
 
Budżet projektu
Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu (przed rozstrzygnięciem postępowań o zamówienie):
 
Całkowita wartość projektu: 4 795 824,51 zł
Koszty niekwalifikowalne: 965,00 zł
Koszty kwalifikowalne:  4 739 859,51 zł
% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych z RPO WZ 2014-2020: 84,39%
Otrzymana dotacja z EFRR:  3 999 967,44 zł
Wkład własny Hospicjum: 795 857,07 zł
 
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura Zdrowia.
 
Harmonogram realizacji projektu
Planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 marca 2019 r.
2018-01-29
autor: Administrator
2018-01-02
autor: Administrator
2017-12-20
autor: Administrator
2017-11-20
autor: Administrator
2017-07-24
autor: Administrator
W dniu 24 lipca 2017 roku na placu rozbudowy hospicjum miało miejsce symboliczne wbicie łopaty.
W wydarzeniu udział wzięli: Tomasz Sobieraj - wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Piotr Jedliński - Prezydent Miasta Koszalina, Piotr Flens - PBO, wykonawca, architekci, projektanci branżowi, radni miejscy, pracownicy, członkowie i wolontariusze Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
2017-07-17
autor: Administrator
Pierwsze fundamenty pod budowę nowego obiektu hospicjum już wylane.